WYDAWNICTWO NAUKOWE

Miło nam poinformować, że zgodnie z Komunikatem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 29 września 2020 r.

Wydawnictwo Attyka znalazło się na liście wydawnictw publikujących recenzowane monografie naukowe i otrzymało identyfikator 78500.

Monografie naukowe publikowane w naszym Wydawnictwie otrzymują 80 pkt.

 

PROCEDURA PUBLIKACYJNA W WYDAWNICTWIE ATTYKA

 1. Autor przedkłada wydawnictwu gotowy tekst proponowanej publikacji lub jej szkic (z uwzględnieniem spisu treści, liczby: arkuszy wydawniczych, ilustracji, tabel, wykresów). Na tej podstawie kierownik redakcji podejmuje decyzję o przyjęciu bądź odrzuceniu publikacji. W wypadku przyjęcia publikacji do dalszego postępowania sporządzany jest wstępny kosztorys i umowa wydawnicza.
 2. Autor dostarcza do wydawnictwa gotowy tekst publikacji, który następnie przekazywany jest do recenzenta.
 3. Autor oświadcza, że przekazany tekst jest utworem oryginalnym, przygotowanym samodzielnie (lub wkład innych osób w jego przygotowanie jest wyraźnie oznaczony), nienaruszającym praw osób trzecich, nigdzie wcześniej niepublikowanym lub autor uzyskał zgodę od wcześniejszego wydawcy na ponowną publikację tekstu (co powinno być wyraźnie zaznaczone). Autor powinien również wyraźnie oznaczyć źródła finansowania publikacji (ang. financial disclosure) i udział podmiotów zewnętrznych w procesie ich powstawania, o ile takie występują.
 4. Przekazany tekst poddawany jest recenzji (patrz: Procedura recenzji w wydawnictwie Attyka)
 5. Po uzyskaniu pozytywnej opinii recenzenta następują dalsze etapy procesu redakcyjnego (w tym korekta, skład etc.), aż do ukazania się publikacji drukiem. Czas trwania procesu wydawniczego ustalany jest indywidualnie.

PROCEDURA RECENZJI W WYDAWNICTWIE ATTYKA

 1. Każda publikacja musi być zrecenzowana przez przynajmniej jednego recenzenta, posiadającego co najmniej tytuł doktora.
 2. Recenzent jest wybierany pod kątem tematyki proponowanej publikacji. Wydawnictwo dokłada wszelkich starań, by recenzenci byli ekspertami w danej tematyce, co poświadczone jest odpowiednim dorobkiem naukowym, i posiadali opinię rzetelnych.
 3. Recenzent może zdecydować o przyjęciu publikacji do druku, odesłaniu autorowi z sugestiami niezbędnych poprawek i uzupełnień bądź odrzuceniu jej. Jego decyzja jest ostateczna i nie podlega zmianie.
 4. Wydawnictwo nie wywiera żadnego wpływu na recenzentów ani przed procesem recenzowania, ani w jego trakcie odnośnie do oceny tekstu naukowego.
 5. Recenzja musi być sformułowana na piśmie i zakończona jednoznacznym stwierdzeniem o przyjęciu publikacji do druku bądź jej odrzuceniu. Recenzji należy dokonać na przygotowanym przez Wydawnictwo formularzu.
 6. Wydawnictwo ujawnia tożsamość recenzentów (ang. open-identity label).

ZASADY ETYKI PUBLIKACYJNEJ W WYDAWNICTWIE ATTYKA

 1. Wydawnictwo stosuje jednolite standardy odnośnie do kwalifikowania monografii naukowych do publikacji.
 2. Wydawnictwo dba o to, żeby na każdym etapie procesu wydawniczego dotrzymywać najwyższych standardów.
 3. Wydawnictwo dokłada wszelkich starań, by przeciwdziałać nieuczciwym praktykom publikacyjnym.
  W wypadku ich wykrycia stosuje zasady określone przez COPE Committee on Publication Ethics
  (Komitet ds. Etyki Publikacyjnej), zawarte w Kodeksie Postępowania COPE

 Do pobrania:

Formularz recenzencki

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl