Polityka prywatności

 

 

 1. Polityka prywatności zawiera zasady przetwarzania danych osobowych przez Administatora, prawa osób, których dane dotyczą, oraz informacje na temat stosowania w sklepie internetowym plików cookies oraz narzędzi analitycznych.
 2. Niniejszym Klient wyraża zgodę na przetwarzanie przez Sklep jego danych osobowych wyłączenie w celu i w zakresie niezbędnym do wykonania przez Sklep przedmiotu umowy sprzedaży.
 3. Administatorem danych osobowych jest firma Attyka s.c. J. Jagła, W. Skrzypiec, ul. W. Żeleńskiego 29, 31-353 Kraków. Polska; adres poczty elektronicznej (e-mail): biuro@attyka.net.pl wpisanej do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEiDG), NIP 6772289357, REGON 120462740.
 4. Administrator danych przetwarza dane osobowe Klientów Sklepu zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE- rozporządzenie o ochronie danych- zwane dalej ,,RODO”. Tekst rozporządznia RODO znajduje się pod następującym linkiem: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX%3A32016R0679
 5. Każda osoba, której dane przetwarza Sklep, ma prawo do wglądu w ich treść oraz prawo do ich aktualizacji i poprawiania (sprostowania).
 6. Dokonywanie zakupów w sklepie internetowym jest dobrowolne, tak samo jak podawanie danych osobowych przez Klientów Sklepu, z wyjątkiem zawarcia umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną oraz obowiązków ustawowych Administratora (np. prowadzenie ksiąg rachunkowych przez Administratora). Brak ich podania uniemożliwi Administratorowi wykonanie tych obowiązków.
 7. Sklep nie ponosi konsekwencji podania błędnych lub nieprawdziwych danych osobowych przez Klienta.
 8. Dane będą przechowywane przez cały okres obowiązywania umowy o świadczenia usług drogą elektroniczną. Po zakończeniu umowy dane osobowe będą przechowywane przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń, w tym roszczeń podatkowych lub cywilnych.
 9. Klient ma prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania swoich danych osobowych, a w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych do jej wycofania. Skorzystanie z prawa cofnięcia zgody na przetwarzanie danych nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania zgody.
 10. Administrator jest odpowiedzialny i zapewnia, że gromadzone przez niego dane są zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów; przetwarzane zgodnie z prawem i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami, przechowywane w postaci umożlwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej, niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania, oraz są przetwarzane w sposób zapewniający odpowiednie bezpieczeństwo danych osobowych (m.in. ochrona przed ich niezgodnym z prawem przetwarzaniem, utratą, zniszczeniem za pomocą odpowiednich środków, np. technicznych).
 11. Klient ma prawo do przenoszenia danych (w szczególności historii).
 12. Klientowi przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 13. Dane udostępnione przez Klienta nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim, z wyjątkiem tych wskazanych w punkcie 17 oraz instytucji upoważnionych z mocy prawa.
 14. Dane udostępnione przez Klienta nie będą podlegały profilowaniu.
 15. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 16. Administrator wdraża odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, aby przetwarzanie odbywało się zgodnie z niniejszym rozporządzeniem i aby móc to wykazać. Środki te są w razie potrzeby poddawane przeglądom i uaktualniane. Administrator stosuje środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione, danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną.
 17. W celu prawidłowego wykonania umowy z Klientami Sklep korzysta z usług podmiotów zewnętrznych, m.in. z usług firm kurierskich, poczty, podmiotu obsługującego płatności, dostawców oprogramowania, dostawców poczty elektronicznej. Administrator przekazuje dane osobowe Klientów sklepu, tylko i wyłącznie, gdy jest to niezbędne do realizacji danego celu przetwarzania danych i tylko w zakresie niezbędnym do jego zrealizowania.
 18. Serwis korzysta z plików cookies. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym i przeznaczone do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Wykorzystujemy pliki cookies w celu umożliwienia logowania się do konta w Serwisie, monitorowania ruchu użytkowników i opracowania statystyk korzystania z Serwisu.
 19. Użytkownik może w dowolnym momencie zablokować zbieranie takich informacji, wyłączając opcję obsługi cookies w ustawieniach przeglądarki. Administrator nie gwarantuje jednak poprawnego działania serwisu przy nieaktywnej obsłudze cookies w przeglądarce.
 20. Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu. Pliki Cookies mogą być wykorzystane przez sieci reklamowe, w szczególności sieć Google, do wyświetlenia reklam dopasowanych do sposobu, w jaki użytkownik korzysta z Serwisu. W tym celu mogą zachować informację o ścieżce nawigacji użytkownika lub czasie pozostawania na danej stronie.
 21. W Serwisie mogą pojawiać się linki do innych stron internetowych. Takie strony internetowe działają niezależnie od Serwisu i nie są w żaden sposób nadzorowane przez Serwis. Strony te mogą posiadać własne polityki dotyczące prywatności oraz regulaminy, z którymi zalecamy się zapoznać. W razie wątpliwości co do któregokolwiek z zapisów niniejszej polityki prywatności jesteśmy do dyspozycji – nasze dane znaleźć można w zakładce Kontakt.
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl